מדריך לטקסט אבן זכוכית
התחל על ידי הקלדת הטקסט שלך. הקש Ctrl + T ו לסובב אותו קצת.לחץ פעמיים על השכבה כדי לפתוח את חלון סגנון שכבה. והחל layer style עם ההגדרות המוצגות.

באופן דומה לבצע את אותם פעולות על האותיות הנוספות
ואז לסובב אותם,ראה תמונה:


כעת בחר ומזג את כל השכבות של האותיות,כעת שכפל את השכבה.

ולך ל-לתפריט למעלה ובחר Filter"Stylize>>Emboss". ולהחיל את ההגדרות כפי שמוצג.ולשנות את מצב השכבה ל- "Overlay".


Ctrl + ולחץ על השכבת כדי לקבל סימון סביב הטקסט.

כעת מתוך התפריט select בחר modify>>contract. ולשנות ל- 6 פיקסלים.


כעת הקש Ctrl + J כדי להעתיק ולהדביק את הבחירה לשכבה חדשה.

לחץ פעמיים על השכבה כדי לפתוח את חלון סגנון שכבה. והחל סגנון שכבה עם ההגדרות המוצגות.
זה מה שנקבל:


בחר ומזג את כל השכבות.

לחץ פעמיים על השכבה כדי לפתוח את חלון סגנון שכבה.ולהחיל את ההגדרות כפי שמוצג.


וזו התוצאה הסופית שלנו:

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תודה על התגובה.