איך להפעיל wordpress related posts

קוד זה יראה לכם כיצד להציג related posts או בעברית פוסטים קשורים ללא שום תוסף כל שאתם צריכים הוא להכניס את הקוד הבא בעיצוב שלכם דרך מראה הבלוג - לערוך - index.php  או בדף שאתם רוצים.

הקוד:

< ?php

$tags = wp_get_post_tags($post->ID);

if ($tags) {

$tag_ids = array();

foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;


$args=array(

'tag__in' => $tag_ids,

'post__not_in' => array($post->ID),

'showposts'=>5, // Number of related posts that will be shown.

'caller_get_posts'=>1

);

$my_query = new wp_query($args);

if( $my_query->have_posts() ) {

echo '

<h3>Related Posts</h3>

<ul>';

while ($my_query->have_posts()) {

$my_query->the_post();

?>

<li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to < ?php the_title_attribute(); ?>">< ?php the_title(); ?></a></li>

< ?php

}

echo '</ul>

';

}

}

?></ul>

התוסף פועל לפי התגיות שלכם של כל כתבה.

תגובות בבקשה !!

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תודה על התגובה.