פוטושופ קיצורי מקלדת

פוטושופ קיצורי מקלדת


בדרך כלל שאתה משתמש במחשב יד אחת אוחזת את העכבר ויד שניה אינה פעילה,
לפחות שאתה משתמש בפוטושופ.
בעזרת היד החלשה אפשר לצמצם את התהליכים ואת הזמן הנדרש ממך לבצע כל פעולה.

לכן מה שנלמד היום זה קיצורי דרך בתוכנה, כך שתוכלו להתחיל לתקתק עיניינים כמו
המקצוענים.
רוב קיצורי הדרך נוצרו מסיבה כל שהיא ולא סתם מקש+מקש, לכן שימו לב למקשים
ונסו למצוא דרך בה תוכלו לזכור את הקיצורים בהם אתם משתמשים בתדירות גבוה.

תפריט ה File בתפריט הראשי:

New - דף חדש - Ctrl+N
Open - פתיחה - Ctrl+O
Close - סגירה - Ctrl+W
Save - שמירה - Ctrl+S
Save As - שמירה בשם - Ctrl+Shift+S
Save As Copy - שמירה כהעתק - Atl+Ctrl+S
Page Setup - התקן מסמך - Shift+Ctrl+P
Print - הדפסה - Ctrl+P
Prferences - העדפות - Ctrl+K
Quit - יציאה - Ctrl+Q

תפריט Edit בתפריט הראשי:

Undo - אחורה - Ctrl+Z
Redo - קדימה - Ctrl+Z
Cut - גזור - Ctrl+X
Copy - העתק - Ctrl+C
Paste - הדבק - Ctrl+V
Select All - בחר הכל - Ctrl+A
Deselect All - בטל בחירה - Ctrl+D

תפריטי Layer / object / Element:

Bring To Front - הפוך לראשון - Shift+Ctrl+[
Bring to Forward - קדם - Ctrl+[
Send Backward - הפוך לאחרון - Ctrl+]
Send to Back - אחורה - Shift+Ctel+]
Group Layers - אחד שכבות - Ctrl+G
Ungroup Layers - בטל איחוד - Shift +Ctrl +G

תפריט View בתפריט הראשי:

Zoom In - זום קדימה - Ctrl+ +
Zoom Out - זום אחורה - Ctrl + -
Fit In Window - התאם לחלון - Ctrl+0
Actual Size - גודל אמיתי -Atl+Ctrl+0
Hide / Show Edges - הראה \\ החבא גבולות - Ctrl+H
Hide / Show Rulers - הראה \\ החבא סרגל - Ctrl+R
Hide / Show Guides - הראה \\ החבא מדריכים - Ctrl+;
Lock Guides - נעל מדריגים - Alt +Ctrl +;
Snap to Guides - קפוץ למדריכים - Shift +Ctrl+;
Show Grid - הראה רשת - Ctrl+\"
Snap To Grid - החבא רשת - Shift+Ctrl+\"

קיצורים ללוחות:

Show / Hide All Palettes - הראה \\ החבא כלים - Tab
Show / Hide All But Tool palette - הראה \\ החבא כלים פרט לסרגל כלים - Shift+Tab
Bring Up Tool Options - הבא למעלה סרגל כלים - FDouble Click Tool
Highlight Next Text Field - הדגש טקסט הבא - Tab
Highlight Next Prov Field - הדגש טקסט קודם - Shift+Tab
Apply Value Keep Text Box Active - החל ערך והשאר תיבה פעילה - Shift+Enter

קיצורים ללוח שכבות:

Layers Options - אפשרויות שכבות - Double Click Layer
Hide / Show Layers - הראה \\ החבא שכבות - Click Eyeball Column

מקווה שעזרתי בהצלחה עם הקיצורים =].

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תודה על התגובה.